Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 5.37 trang 185 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng...

Câu 5.37 trang 185 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Chọn đáp án đúng...

Chia sẻ
Chọn đáp án đúng. Câu 5.37 trang 185 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Ôn tập chương V – Đạo hàm

Cho hàm số

                       \(f\left( x \right) = {x^3} – 2{x^2} + 2x + 3\,\,(C)\)

Phương trình tiếp tuyến (C) tại tiếp điểm M có hoành độ bằng 1 là

(A) \(y = \left( {3{x^2} – 4x + 2} \right)\left( {x – 1} \right) – 2\)

(B) \(y = 0\left( {x – 1} \right) – 2\)

(C) \(y = \left( {x – 1} \right) – 2\)

(D) \(y = \left( {x – 1} \right) – 3\)

Giải

Chọn C