Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 5.37 trang 185 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao:...

Câu 5.37 trang 185 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Chọn đáp án đúng...

Chọn đáp án đúng. Câu 5.37 trang 185 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Ôn tập chương V – Đạo hàm

Cho hàm số

                       \(f\left( x \right) = {x^3} – 2{x^2} + 2x + 3\,\,(C)\)

Phương trình tiếp tuyến (C) tại tiếp điểm M có hoành độ bằng 1 là

Quảng cáo

(A) \(y = \left( {3{x^2} – 4x + 2} \right)\left( {x – 1} \right) – 2\)

(B) \(y = 0\left( {x – 1} \right) – 2\)

(C) \(y = \left( {x – 1} \right) – 2\)

(D) \(y = \left( {x – 1} \right) – 3\)

Chọn C

Quảng cáo