Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 5.39 trang 186 Toán Đại số 11 (SBT Nâng cao): Chọn...

Câu 5.39 trang 186 Toán Đại số 11 (SBT Nâng cao): Chọn đáp án đúng...

Chọn đáp án đúng. Câu 5.39 trang 186 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Ôn tập chương V – Đạo hàm

Cho hàm số

                        \(f\left( x \right) = {\sin ^3}\left( {1 – x} \right)\)

Với mọi \(x \in R\), ta có

Quảng cáo

 (A) \(f’\left( x \right) = {\cos ^3}\left( {1 – x} \right)\)

(B) \(f’\left( x \right) =  – {\cos ^3}\left( {1 – x} \right)\)

(C) \(f’\left( x \right) =  – 3{\sin ^2}\left( {1 – x} \right)\cos \left( {1 – x} \right)\)

(D) \(f’\left( x \right) = 3{\sin ^2}\left( {1 – x} \right)\cos \left( {1 – x} \right)\)

Chọn C

Quảng cáo