Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 8 trang 51 Toán Hình 11 Nâng cao (SBT): Cho bốn...

Câu 8 trang 51 Toán Hình 11 Nâng cao (SBT): Cho bốn điểm không đồng phẳng A, B, C, D. Gọi M, N lần lượt là trung...

Chia sẻ
Cho bốn điểm không đồng phẳng A, B, C, D. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC.. Câu 8 trang 51 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao. – Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

8. Trang 51 sách bài tập Hình học 11 nâng cao.

Cho bốn điểm không đồng phẳng A, B, C, D. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC.

a) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (MBC) và (NDA).

b) Cho I, J là hai điểm lần lượt nằm trên hai đoạn thẳng AB và AC. Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (MBC) và (IJD).

Giải 

a) Ta có \(\left( {MBC} \right) \cap \left( {NAD} \right) = MN\).

b) Gọi K là giao điểm của MB với ID và H là giao điểm của MC với DJ thì rõ ràng K và H là hai điểm chung của hai mặt phẳng (MBC) và (IJD) nên:

\(\left( {MBC} \right) \cap \left( {IJD} \right) = KH\)