Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 1.19 trang 6 SBT Hóa 12 – Nâng cao: Đun nóng...

Bài 1.19 trang 6 SBT Hóa 12 – Nâng cao: Đun nóng hỗn hợp gồm 12 g axit đơn chức X và 9 g ancol đơn chức Y ( có xúc tác axit)...

Bài 1.19 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Ancol Y là \(C{H_3}C{H_2}C{H_2}OH\) hoặc . Bài 2. Lipit

Đun nóng hỗn hợp gồm 12 g axit đơn chức X và 9 g ancol đơn chức Y ( có xúc tác axit), giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp A. Để trung hoà lượng axit X dư cần 50 g dung dịch \(NaOH\) 4%, thu được 4,1 g muối. Xác định công thức cấu tạo của X và Y.

Đáp án

\(RCOOH + R’OHRCOOR’ + {H_2}O\)

Quảng cáo

\({n_{NaOH}} = {{4,50} \over {100.40}} = 0,05\) (mol) \( \Rightarrow \) naxit dư = 0,05 mol

nmuối = 0,05 mol  \( \Rightarrow \) Mmuối = 82 g/mol.

Vậy axit X là \(C{H_3}COOH\).

nCH3COOH ban đầu = 0,2 mol ; nCH3COOH phản ứng = 0,15 mol

nR’OH = 0,15 mol ; MR’OH = 60 g/ mol.

Ancol Y là \(C{H_3}C{H_2}C{H_2}OH\) hoặc 

Quảng cáo