Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Câu 1.73 trang 25 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao:...

Câu 1.73 trang 25 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao: Đồ thị hàm số...

Đồ thị hàm số . Câu 1.73 trang 25 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Ôn tập chương 1 – Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Đồ thị hàm số \(y = {{9({x^2} + 1)(x + 1)} \over {3{x^2} – 7x + 2}}\)

(A) Nhận đường thẳng x = 3 làm tiệm cận đứng 

Quảng cáo

(B) Nhận đường thẳng x = -2 làm tiệm cận đứng

(C) Nhận đường thẳng y = 0 làm tiệm cận ngang         

(D) Nhận đường thẳng y = 3x + 10 làm tiệm cận xiên

Giải

Chọn đáp án D

Quảng cáo