Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Câu 1.74 trang 25 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: Đồ...

Câu 1.74 trang 25 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: Đồ thị hàm số...

Đồ thị hàm số . Câu 1.74 trang 25 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Ôn tập chương 1 – Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Đồ thị hàm số \(y = {x^3} – 3x\) cắt

(A) Đường thẳng y = 3 tại hai điểm  

Quảng cáo

(B) Đường thẳng y = -4 tại hai điểm

(C) Đường thẳng \(y = {5 \over 3}\) tại ba điểm                   

(D) Trục hoành tại một điểm

Giải

Chọn đáp án C

Quảng cáo