Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 1.1 trang 5 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao:...

Câu 1.1 trang 5 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Chọn đáp án đúng. Một bánh xe có đường kính 50cm, khi quay được một...

Chọn đáp án đúng.
Một bánh xe có đường kính 50cm, khi quay được một góc quanh trục thì một điểm trên vành bánh xe đi được đoạn đường là. Câu 1.1 trang 5 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Chọn đáp án đúng.

Một bánh xe có đường kính 50cm, khi quay được một góc \(60^0\) quanh trục thì một điểm trên vành bánh xe đi được đoạn đường là

Quảng cáo

A. 13,1 cm                   B. 26,2 cm                  

C. 6,28 cm                   D. 3,14 cm.

Chọn đáp án B.

Quảng cáo