Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 1.10 trang 6 SBT Lý 12 Nâng cao: Chọn câu đúng. Một...

Câu 1.10 trang 6 SBT Lý 12 Nâng cao: Chọn câu đúng. Một đĩa mài chịu tác dụng của một momen lực khác 0...

Chọn câu đúng.
Một đĩa mài chịu tác dụng của một momen lực khác 0 thì. Câu 1.10 trang 6 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Chọn câu đúng.

Một đĩa mài chịu tác dụng của một momen lực khác 0 thì

A. tốc độ góc của đĩa thay đổi.

Quảng cáo

B. tốc độ góc của đĩa không thay đổi.

C. góc quay của đĩa là hàm bậc nhất của thời gian.

D. gia tốc của góc đĩa bằng 0.

Giải

Chọn đáp án A.

Quảng cáo