Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 1.13 trang 7 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao:...

Câu 1.13 trang 7 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Trong trường hợp nào sau đây, vật quay biến đổi đều...

Trong trường hợp nào sau đây, vật quay biến đổi đều ?. Câu 1.13 trang 7 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Trong trường hợp nào sau đây, vật quay biến đổi đều ?

A. Gia tốc góc không đổi.

Quảng cáo

B. Tốc độ dài không đổi.

C. Gia tốc hướng tâm không đổi.

D. Tốc độ góc không đổi.

Giải

Chọn đáp án A.

Quảng cáo