Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 1.20 trang 8 SBT Lý 12 Nâng cao: Một đĩa tròn...

Câu 1.20 trang 8 SBT Lý 12 Nâng cao: Một đĩa tròn có momen quán tính I đang quay quanh trục cố định với...

Một đĩa tròn có momen quán tính I đang quay quanh trục cố định với tốc độ góc . Ma sát ở trục quay nhỏ không đáng kể. Nếu tốc độ góc của đĩa tăng lên 3 lần thì động năng quay và momen động lượng của đĩa đối với trục quay tăng hay giảm thế nào ?. Câu 1.20 trang 8 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Một đĩa tròn có momen quán tính I đang quay quanh trục cố định với tốc độ góc \({\omega _0}.\) Ma sát ở trục quay nhỏ không đáng kể. Nếu tốc độ góc của đĩa tăng lên 3 lần thì động năng quay và momen động lượng của đĩa đối với trục quay tăng hay giảm thế nào ?

 

Động năng quay

Momen động lượng

A.

Tăng 9 lần

Tăng 9 lần

B.

Quảng cáo

Giảm 3 lần

Tăng 9 lần

C.

Tăng 9 lần

Tăng 3 lần

D.

Tăng 9 lần

Giảm 3 lần

Giải

Chọn đáp án C.

Quảng cáo