Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 2.10 trang 13 SBT Lý 12 Nâng cao: Chọn phát biểu...

Câu 2.10 trang 13 SBT Lý 12 Nâng cao: Chọn phát biểu đúng Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người...

Chọn phát biểu đúng
Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã. Câu 2.10 trang 13 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG II: DAO ĐỘNG CƠ

Chọn phát biểu đúng

Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã

A. làm mất lực cản môi trường đối với vật chuyển động   

Quảng cáo

B. tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian với tần số bất kì vào vật dao động

C. tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kì.

D. kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt dần.

Chọn đáp án C.

Quảng cáo