Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 2.13 trang 14 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Chọn...

Câu 2.13 trang 14 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Chọn phát biểu đúng Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ...

Chọn phát biểu đúng
Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc. Câu 2.13 trang 14 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG II: DAO ĐỘNG CƠ

Chọn phát biểu  đúng

Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc

A. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật

Quảng cáo

B. biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật

C. tân số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật

D. hệ số cản (của ma sát nhớt) tác dụng lên vật dao động.

Chọn đáp án A.

Quảng cáo