Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 2.32 trang 17 SBT Lý 12 Nâng cao: Trong một phút...

Câu 2.32 trang 17 SBT Lý 12 Nâng cao: Trong một phút vật nặng gắn vào đầu một lò xo thực hiện đúng 40 chu...

Trong một phút vật nặng gắn vào đầu một lò xo thực hiện đúng 40 chu kì dao dộng với biên độ dài là 8 cm. Tìm giá trị lớn nhất của. Câu 2.32 trang 17 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG II: DAO ĐỘNG CƠ

Trong một phút vật nặng gắn vào đầu một lò xo thực hiện đúng 40 chu kì dao dộng với biên độ dài là 8 cm. Tìm giá trị lớn nhất của

a) vận tốc.

Quảng cáo

b) gia tốc.

a) \({v_{\max }} = \omega A = {{2\pi } \over T}A = {{6,28} \over {{{60} \over {40}}}}.8 = 34\,\,cm/s = 0,34\,m/s\)

b) Gia tốc cực đại \({a_{\max }} = {\omega ^2}A = 1,4\,m/{s^2}\)

Quảng cáo