Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 2.6 trang 12 SBT Lý 12 Nâng cao: Chọn đáp án...

Câu 2.6 trang 12 SBT Lý 12 Nâng cao: Chọn đáp án đúng...

Chọn đáp án đúng. Câu 2.6 trang 12 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG II: DAO ĐỘNG CƠ

Chọn đáp án đúng

Biết rằng li độ \(x = A\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\) của dao động điều hoà bằng A vào thời điểm ban đầu t = 0. Pha ban đầu \(\varphi \) có giá trị bằng

Quảng cáo

A.0                               B.  \({\pi  \over 4}\)                             

C. \({\pi  \over 2}\)                               D. \(\pi \)

Chọn đáp án A.

Quảng cáo