Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 1 trang 134 Giải tích 12: Bài 2. Cộng trừ...

Câu hỏi 1 trang 134 Giải tích 12: Bài 2. Cộng trừ và nhân số phức...

Câu hỏi 1 trang 134 SGK Giải tích 12. \((7 + 5i) – (4 + 3i) = (7 – 4) + (5 – 3)i = 3 + 2i.\). Bài 2. Cộng trừ và nhân số phức

Theo quy tắc cộng, trừ đa thức (coi \(i\) là biến), hãy tính:

Quảng cáo

\((3 + 2i) + (5 + 8i)\);

\((7 + 5i) – (4 + 3i)\);

\((3 + 2i) + (5 + 8i) = (3 + 5) + (2 + 8)i = 8 + 10i.\)

\((7 + 5i) – (4 + 3i) = (7 – 4) + (5 – 3)i = 3 + 2i.\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12