Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 3 trang 119 Giải tích lớp 12: Khái niệm khối...

Câu hỏi 3 trang 119 Giải tích lớp 12: Khái niệm khối tròn xoay: Khối tròn xoay là khối hình học được tạo thành khi quay một hình phẳng quanh...

Câu hỏi 3 trang 119 SGK Giải tích 12. Bài 2. Tích phân

Nhắc lại khái niệm mặt tròn xoay và khối tròn xoay trong hình học.

Quảng cáo
Đang tải...

– Khái niệm mặt tròn xoay: Trong không gian cho mặt phẳng \((P)\) chứa đường thẳng \(Δ\) và chứa đường \(L\). Khi quay mặt \((P)\) xung quanh \(Δ\) một góc \(360^0\) thì đường \(L\) tạo nên một mặt tròn xoay. Mặt tròn xoay đó nhận \(Δ\) làm trục, đường \(L\) được gọi là đường sinh.

– Khái niệm khối tròn xoay: Khối tròn xoay là khối hình học được tạo thành khi quay một hình phẳng quanh một đường thẳng cố định (trục quay) của hình.


Mục lục môn Toán 12