Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 3 trang 119 Giải tích lớp 12: Khái niệm khối...

Câu hỏi 3 trang 119 Giải tích lớp 12: Khái niệm khối tròn xoay: Khối tròn xoay là khối hình học được tạo thành khi quay một hình phẳng quanh...

Câu hỏi 3 trang 119 SGK Giải tích 12. Bài 2. Tích phân

Nhắc lại khái niệm mặt tròn xoay và khối tròn xoay trong hình học.

Quảng cáo

– Khái niệm mặt tròn xoay: Trong không gian cho mặt phẳng \((P)\) chứa đường thẳng \(Δ\) và chứa đường \(L\). Khi quay mặt \((P)\) xung quanh \(Δ\) một góc \(360^0\) thì đường \(L\) tạo nên một mặt tròn xoay. Mặt tròn xoay đó nhận \(Δ\) làm trục, đường \(L\) được gọi là đường sinh.

– Khái niệm khối tròn xoay: Khối tròn xoay là khối hình học được tạo thành khi quay một hình phẳng quanh một đường thẳng cố định (trục quay) của hình.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12