Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 1 trang 139 Giải tích lớp 12: Bài 4. Phương...

Câu hỏi 1 trang 139 Giải tích lớp 12: Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực...

Chia sẻ
Câu hỏi 1 trang 139 SGK Giải tích 12. Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Thế nào là căn bậc hai của số thực dương \(a\)?

Quảng cáo

Căn bậc hai của một số thực dương \(a\) là một số thực \(b\) sao cho \(b^2=a\)Mục lục môn Toán 12

Chia sẻ