Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 1 trang 27 Giải tích lớp 12: Bài 4. Đường...

Câu hỏi 1 trang 27 Giải tích lớp 12: Bài 4. Đường tiệm cận...

Câu hỏi 1 trang 27 SGK Giải tích 12. Khoảng cách từ điểm M(x; y) ∈ (C) tới đường thẳng y = -1 khi |x| → +∞ dần tiến về 0.. Bài 4. Đường tiệm cận

Cho hàm số: \(y = {{2 – x} \over {x – 1}}\) (H.16) có đồ thị (C).

Quảng cáo

Nêu nhận xét về khoảng cách từ điểm M(x; y) ∈ (C) tới đường thẳng y = -1 khi |x| → +∞

Khoảng cách từ điểm M(x; y) ∈ (C) tới đường thẳng y = -1 khi |x| → +∞ dần tiến về 0.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12