Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 1 trang 57 SGK Giải tích 12: Vẽ trên cùng...

Câu hỏi 1 trang 57 SGK Giải tích 12: Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số sau và nêu nhận xét về tập xác định của...

Câu hỏi 1 trang 57 SGK Giải tích 12. Đồ thị của hàm số \(y = {x^{ – 1}}\): đường màu tím.. Bài 2. Hàm số lũy thừa

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số sau và nêu nhận xét về tập xác định của chúng:

\(y = {x^2};\,y = {x^{{1 \over 2}}};\,y = {x^{ – 1}}\)

Đồ thị của hàm số \(y = {x^2}\): đường màu đỏ.

Quảng cáo

Đồ thị của hàm số \(y = {x^{{1 \over 2}}}\): đường màu xanh.

Đồ thị của hàm số \(y = {x^{ – 1}}\): đường màu tím.

Ta có:

Tập xác định của hàm số \(y = {x^2}\) là R.

Tập xác định của hàm số \(y = {x^{{1 \over 2}}}\) là [0,+∞).

Tập xác định của hàm số \(y = {x^{ – 1}}\) là R\{0}.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12