Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 1 trang 49 Giải tích 12: Tính:

Câu hỏi 1 trang 49 Giải tích 12: Tính:...

Câu hỏi 1 trang 49 SGK Giải tích 12. Tính:. Bài 1. Lũy thừa

Quảng cáo

Tính:

\(\eqalign{
& {(1,5)^4} \cr
& {({{ – 2} \over 3})^3} \cr
& {(\sqrt 3 )^5} \cr} \)

\(\eqalign{
& {(1,5)^4} = 5.0625 \cr
& {({{ – 2} \over 3})^3} = {{ – 8} \over {27}} \cr
& {(\sqrt 3 )^5} = 9\sqrt 3 \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12