Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 2 trang 131 Giải tích lớp 12: Bài 1. Số...

Câu hỏi 2 trang 131 Giải tích lớp 12: Bài 1. Số phức...

Câu hỏi 2 trang 131 SGK Giải tích 12. Số phức có phần thực \(a\) và phần ảo \(b\) được viết là \(z=a+bi\).. Bài 1. Số phức

Quảng cáo

Viết số phức z có phần thực \(\displaystyle{1 \over 2}\), phần ảo bằng \(\displaystyle -{{ \sqrt 3 } \over 2}\)

Số phức có phần thực \(a\) và phần ảo \(b\) được viết là \(z=a+bi\).

Số phức đó là: \(\displaystyle z = {1 \over 2} – {{\sqrt 3 } \over 2}i\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12