Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 2 trang 135 Giải tích lớp 12: Bài 2. Cộng...

Câu hỏi 2 trang 135 Giải tích lớp 12: Bài 2. Cộng trừ và nhân số phức...

Câu hỏi 2 trang 135 SGK Giải tích 12. Lời giải chi tiết Bài 2. Cộng trừ và nhân số phức

Quảng cáo

Theo quy tắc nhân đa thức với chú ý \(i^2=-1\), hãy tính \((3 + 2i)(2 + 3i).\)

\((3 + 2i)(2 + 3i)\) \( = 3.2 + 3.3i + 2i.2 + 2i.3i \) \(= 6 + 9i + 4i – 6 = 13i.\)

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12