Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 2 trang 21 Giải tích lớp 12: Cho hàm số: 

Câu hỏi 2 trang 21 Giải tích lớp 12: Cho hàm số: ...

Câu hỏi 2 trang 21 SGK Giải tích 12. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [-2,3] là điểm thấp nhất của đồ thị trên đoạn đó. Vậy hàm số đạt giá trị. Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Cho hàm số: 

\(y = \left\{ \matrix{
– {x^2} + 2\,;\,\, – 2 \le x \le 1 \hfill \cr
x\,\,;\,\,\,1 < x \le 3\,\, \hfill \cr} \right.\)

Quảng cáo

Có đồ thị như Hình 10. Hãy chỉ ra giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [-2; 3] và nêu cách tính.

Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [-2,3] là điểm thấp nhất của đồ thị trên đoạn đó. Vậy hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại x = -2. Thay x = -2 vào hàm số y đã cho ta có giá trị nhỏ nhất là -2.

Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [-2,3] là điểm cao nhất của đồ thị trên đoạn đó. Vậy hàm số đạt giá trị lớn nhất tại x = 3. Thay x = 3 vào hàm số y đã cho ta có giá trị lớn nhất là 3.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12