Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 2 trang 33 SGK Giải tích 12: Khảo sát sự...

Câu hỏi 2 trang 33 SGK Giải tích 12: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = -x3 + 3×2 – 4...

Câu hỏi 2 trang 33 SGK Giải tích 12. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-∞,0), (2,+ ∞).. Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = -x3 + 3x2 – 4

Nêu nhận xét về đồ thị của hàm số này với đồ thị của hàm số khảo sát trong Ví dụ 1.

TXĐ: D = R.

Sự biến thiên:

\(\eqalign{
& \mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } y = – \infty \cr
& \mathop {\lim }\limits_{x – \infty } y = + \infty \cr} \)

y’ = -3x+ 6x. Cho y’ = 0 ⇒ x = 0 hoặc x = 2.

Quảng cáo

Bảng biến thiên

Hàm số đồng biến trên khoảng (0,2)

Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-∞,0), (2,+ ∞).

Hàm số đạt cực đại bằng 0 tại x = 2.

Hàm số đạt cực tiểu bằng -4 tại x = 0.

Vẽ đồ thị hàm số

Nhận xét: hai đồ thị đối xứng nhau qua Oy.

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12