Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 2 trang 5 Giải tích lớp 12: Xét các hàm...

Câu hỏi 2 trang 5 Giải tích lớp 12: Xét các hàm số sau và đồ thị của chúng:...

Câu hỏi 2 trang 5 SGK Giải tích 12. Xét dấu đạo hàm của mỗi hàm số và điền vào bảng tương ứng.. Bài 1. Sự đồng biến nghịch biến của hàm số

Xét các hàm số sau và đồ thị của chúng:

a) \(y\, = \,{{ – {x^2}} \over 2}\) (H.4a)      

Quảng cáo

b) \(y\, = \,{1 \over x}\) (H.4b)

Xét dấu đạo hàm của mỗi hàm số và điền vào bảng tương ứng.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12