Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 3 trang 7 SGK Giải tích 12: Bài 1. Sự...

Câu hỏi 3 trang 7 SGK Giải tích 12: Bài 1. Sự đồng biến nghịch biến của hàm số...

Câu hỏi 3 trang 7 SGK Giải tích 12. Khẳng định ngược lại với định lí trên có đúng không ? Nói cách khác, nếu hàm số đồng biến (nghịch biến) trên K thì đạo. Bài 1. Sự đồng biến nghịch biến của hàm số

Quảng cáo

Khẳng định ngược lại với định lí trên có đúng không ? Nói cách khác, nếu hàm số đồng biến (nghịch biến) trên K thì đạo hàm của nó có nhất thiết phải dương (âm) trên đó hay không ?

Xét hàm số y = x3 có đạo hàm y’ = 3x2 ≥ 0 với mọi số thực x và hàm số đồng biến trên toàn bộ R. Vậy khẳng định ngược lại với định lý trên chưa chắc đúng hay nếu hàm số đồng biến (nghịch biến) trên K thì đạo hàm của nó không nhất thiết phải dương (âm) trên đó.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12