Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 4 trang 132 Giải tích lớp 12: Số phức nào...

Câu hỏi 4 trang 132 Giải tích lớp 12: Số phức nào có môđun bằng 0 ?...

Chia sẻ
Câu hỏi 4 trang 132 SGK Giải tích 12.  . Bài 1. Số phức

Số phức nào có môđun bằng 0 ?

Quảng cáo

Số phức là môđun bằng 0 là z = 0 + 0i.

 Mục lục môn Toán 12

Chia sẻ