Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 5 trang 132 SGK Giải tích 12: Biểu diễn các...

Câu hỏi 5 trang 132 SGK Giải tích 12: Biểu diễn các cặp số phức sau trên mặt phẳng tọa độ và nêu nhận xét:...

Câu hỏi 5 trang 132 SGK Giải tích 12. a) \(2 + 3i\) và \(2 – 3i\);. Bài 1. Số phức

Biểu diễn các cặp số phức sau trên mặt phẳng tọa độ và nêu nhận xét:

a) \(2 + 3i\) và \(2 – 3i\);

Quảng cáo

b) \(-2 + 3i\) và \(-2 – 3i\).

Hai điểm đối xứng nhau qua Ox.

Hai điểm đối xứng nhau qua Ox.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12