Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 5 trang 38 Giải tích lớp 12: Lấy một ví...

Câu hỏi 5 trang 38 Giải tích lớp 12: Lấy một ví dụ về hàm số dạngy = ax4 + bx2 + c sao cho phương trình y’ = 0 chỉ có một nghiệm....

Câu hỏi 5 trang 38 SGK Giải tích 12. Lời giải chi tiết Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Lấy một ví dụ về hàm số dạngy = ax4 + bx2 + c sao cho phương trình y’ = 0 chỉ có một nghiệm.

Quảng cáo

Ví dụ hàm số y = x4

Có đạo hàm y’ = 4x3

Cho y’ = 0 thì x = 0.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12