Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 5 trang 55 Giải tích 12: Rút gọn biểu thức

Câu hỏi 5 trang 55 Giải tích 12: Rút gọn biểu thức...

Câu hỏi 5 trang 55 SGK Giải tích 12. Rút gọn biểu thức. Bài 1. Lũy thừa

Quảng cáo

Rút gọn biểu thức

\({{{{({a^{\sqrt 3  – 1}})}^{\sqrt 3  + 1}}} \over {{a^{\sqrt 5  – 3}}.{a^{4 – \sqrt 5 }}}}\,\,\)

\({{{{({a^{\sqrt 3  – 1}})}^{\sqrt 3  + 1}}} \over {{a^{\sqrt 5  – 3}}.{a^{4 – \sqrt 5 }}}}\,\, = {{{{({a^{\sqrt 3  – 1}})}^{\sqrt 3  + 1}}} \over {{a^{\sqrt 5  – 3 + 4 – \sqrt 5 }}}} = {{{a^{3 – 1}}} \over {{a^1}}} = a\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12