Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều Câu hỏi luyện tập bài Mít làm thơ trang 27 Tiếng việt...

Câu hỏi luyện tập bài Mít làm thơ trang 27 Tiếng việt 2 Cánh diều: Theo lời Hoa Giấy, hai tiếng băt vần với nhau là hai tiếng như thế nào?...

Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 27 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Luyện tập: Mít làm thơ

Câu 1. Theo lời Hoa Giấy, hai tiếng băt vần với nhau là hai tiếng như thế nào?

–  Theo lời Hoa Giấy, hai tiếng băt vần với nhau là hai tiếng có phần cuối giống nhau.

Câu 2. Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ Mít tặng Biết Tuốt.

– Những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ Mít tặng Biết Tuốt: suối, chuối.