Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều Bài viết 2 trang 27 Tiếng Việt 2 Cánh Diều: Đọc bản...

Bài viết 2 trang 27 Tiếng Việt 2 Cánh Diều: Đọc bản danh sách học sinh dưới đây...

Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trang 27, 28 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài viết 2

Câu 1. Đọc bản danh sách học sinh dưới đây:

– Bản danh sách gồm những cột nào?

– Tên học sinh trong danh sách được xếp theo thứ tự nào?

– Đọc danh sách theo hàng ngang (không đọc tên cột).

Trả lời:

– Bản danh sách gồm 5 cột: số thứ tự, họ và tên, nam/nữ, ngày sinh, nơi ở.

Quảng cáo

– Tên học sinh trong danh sách được xếp theo thứ tự: bảng chữ cái.

Câu 2. Cách viết các từ ở nhóm (1) và nhóm (2) khác nhau như thế nào? 

Trả lời: Cách viết các từ ở nhóm (1) và nhóm (2) khác nhau: nhóm (1) viết thường, nhóm (2) là tên riêng viết hoa chữ cái đầu.

Câu 3. Viết họ, tên 5 bạn trong tổ em, xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Ví dụ:

  • Trần Ngọc Anh
  • Lê Gia Bảo
  • Phạm Bích Diệp
  • Lưu Hương Giang
  • Phạm Như Mai