Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều Trả lời câu hỏi trang 30 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều:...

Trả lời câu hỏi trang 30 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều: Bài 4 Em yêu bạn bè...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trang 30 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài 4 Em yêu bạn bè

Câu 1. Các bạn trong bức tranh dưới đây đang làm gì?

Trả lời: Các bạn trong bức tranh dưới đây đang: chơi trò kéo co.

Câu 2. Trò chơi kéo co đòi hỏi người chơi những gì? Chọn các ý đúng: 

a) Mọi người trong đội đều cố gắng.

b) Chỉ cần một người trong đội cố gắng.

c) Mọi người trong đội biết cách phối hợp với nhau.

Quảng cáo

Trả lời:

Trò chơi kéo co đòi hỏi người chơi:

a) Mọi người trong đội đều cố gắng.

c) Mọi người trong đội biết cách phối hợp với nhau.

Câu 3. Ngoài trò chơi kéo co, em còn biết những hoạt động nào cần có tập thể?

Trả lời: Ngoài trò chơi kéo co, em còn biết những hoạt động cần có tập thể: hát tốp ca, làm vệ sinh lớp học, lao động tập thể,..