Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều Lời giải bài viết 2 trang 11 Tiếng Việt 2 Cánh Diều:...

Lời giải bài viết 2 trang 11 Tiếng Việt 2 Cánh Diều: Ghép từ ngữ ở cột A với cột B để tạo thành câu...

Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trang 11, 12 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài viết 2 – Mỗi người một việc

Câu 1. Ghép từ ngữ ở cột A với cột B để tạo thành câu:

Trả lời: a – 2   ;  b – 1   ;    c – 4     ;    d – 3

Câu 2. Đặt câu hỏi cho từng bộ phận của một trong các câu trên:

Đặt câu hỏi cho từng bộ phận:

– Cái gì là một đồ dùng học tập

– Bút là cái gì?

Quảng cáo

Câu 3. Viết lời giới thiệu bản thân, sử dụng mẫu câu Ai là gì?

Trả lời: Giới thiệu bản thân:

– Tôi là Nguyễn Cao Cẩm Anh

– Môn học tôi yếu thích là tiếng anh và toán

– Đồ chơi tôi yêu thích là bộ lắp ghép và búp bê

– Con vật tôi thích nhất là con mèo và con cá vàng.