Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều Soạn bài Mỗi người một việc trang 9 Tiếng Việt lớp 2...

Soạn bài Mỗi người một việc trang 9 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều: Bài thơ nói lên những đồ vật, con vật và loài cây nào?...

Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trang 9 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài đọc: Mỗi người một việc

Câu 1. Bài thơ nói lên những đồ vật, con vật và loài cây nào?

Trả lời: Bài thơ nói đến:

– Đồ vật: Cái chổi, cây kim sợi chỉ, đồng hồ, cái rá, hòn than, cánh cửa

– Con vật: con gà

– Loài cây: cây mướp

Câu 2. Hãy nói về lợi ích của một đồ vật (hoặc con vật, loài cây) trong bài thơ

Lợi ích của một số đồ vật (con vật, loài cây) trong bài thơ:

Quảng cáo

–  Lợi ích của cây kim sợi chỉ là giúp bà may vá

– Lợi ích của đồng hồ là để chỉ thời gian

– Lợi ích của con gà là báo thức mỗi buổi sáng

– Lợi ích cái chổi là để quét rác, quét nhà…

Câu 3. Tìm câu hỏi trong bài thơ và trả lời câu hỏi đó.

Câu hỏi trong bài thơ: Bé ngoan làm được việc nào, bé ơi?

Trả lời: Bé ngoan lấy chổi quét sân quét nhà sạch sẽ.