Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều Trả lời câu hỏi luyện tập bài Mỗi người một việc trang...

Trả lời câu hỏi luyện tập bài Mỗi người một việc trang 10 Tiếng Việt 2 Cánh diều: Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp:...

Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 10 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Luyện tập: Mỗi người một việc

Câu 1. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp:

Trả lời: Xếp từ ngữ vào các nhóm thích hợp:

– Người: bé

– Vật: chổi, kim, chỉ, vở, ngọn mướp, đồng hồ, cánh cửa

– Con vật: gà

– Thời gian: buổi sáng.

Câu 2. Tìm trong các từ ngữ trên:

Quảng cáo

a. Một từ ngữ trả lời cho câu hỏi Ai?

b. Một từ trả lời cho câu hỏi Con gì?

c. Một từ trả lời cho câu hỏi Cái gì?

Trả lời: Trong các từ ngữ trên:

a. Một từ ngữ trả lời cho câu hỏi Ai là: bé

b. Một từ trả lời cho câu hỏi Con gì: gà

c. Một từ trả lời cho câu hỏi Cái gì: chổi, kim, chỉ, vở, ngọn mướp, đồng hồ, cánh cửa