Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 1 trang 29 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Tìm kết...

Bài 1 trang 29 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Tìm kết quả của mỗi phép tính...

Giải bài 1 trang 29 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Luyện tập phép trừ không nhớ trong phạm vi 20

Câu hỏi: Tìm kết quả của mỗi phép tính

Giải:

Quảng cáo

10 – 1 = 9                       10 – 4 = 6

10 = 7 = 3                      10 – 8 = 2

10 – 9 = 1