Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 6 trang 53 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Năm nay...

Bài 6 trang 53 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Năm nay bà 67 tuổi, mẹ ít hơn bà 30 tuổi...

Giải bài 6 trang 53 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Em ôn lại những gì đã học

Câu hỏi: a) Năm nay bà 67 tuổi, mẹ ít hơn bà 30 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

b) Năm nay anh Hải 10 tuổi, bố nhiều hơn anh Hải 32 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

Giải: 

a. Số tuổi của mẹ năm nay là:

Quảng cáo

67 – 30 = 37 ( tuổi)

Đáp số: 37 tuổi

b. Năm nay số tuổi của bố là:

10 + 32 = 42 ( tuổi)

Đáp số: 42 tuổi