Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 4 trang 53 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Tính 9...

Bài 4 trang 53 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Tính 9 – 3 + 6...

Giải bài 4 trang 53 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Em ôn lại những gì đã học

Câu hỏi: Tính

9 – 3 + 6                    35 + 10 – 30

8 + 6 – 7                    87 – 7 + 14

Quảng cáo

Giải: 

9 – 3 + 6 = 12                       35 + 10 – 30 = 15

8 + 6 – 7 = 7                         87 – 7 + 14 = 94