Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 5 trang 53 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Có 98...

Bài 5 trang 53 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Có 98 bao xi măng cần được chở đến công trường...

Giải bài 5 trang 53 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Em ôn lại những gì đã học

Câu hỏi: Có 98 bao xi măng cần được chở đến công trường, xe tải đã chở được 34 bao. Hỏi còn lại bao nhiêu bao xi măng chưa được chở?

Giải: Còn lại số bao xi măng chưa được chở là:

Quảng cáo

98 – 34 = 64 ( bao)

Đáp số: 64 bao xi măng