Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 3 trang 52 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Điền số

Bài 3 trang 52 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Điền số...

Giải bài 3 trang 52 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Em ôn lại những gì đã học

Câu hỏi: Số?

Giải: Điền số như sau