Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 2 trang 52 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Chọn kết...

Bài 2 trang 52 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính...

Giải bài 2 trang 52 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Em ôn lại những gì đã học

Câu hỏi: Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính

Giải: Nối như sau