Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 1 trang 44 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Lúc đầu,...

Bài 1 trang 44 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Lúc đầu, trên sân cỏ có 6 bạn đang chơi, sau đó có thêm 5 bạn đi đến....

Giải bài 1 trang 44 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Luyện tập

Câu hỏi: Lúc đầu, trên sân cỏ có 6 bạn đang chơi, sau đó có thêm 5 bạn đi đến. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu bạn?

Giải: Trên sân có tất cả số bạn là:

Quảng cáo

6 + 5 = 11 ( bạn)

Đáp số: 11  bạn