Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 2 trang 13 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều: Em...

Bài 2 trang 13 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều: Em hãy cho biết 2dm bằng bao nhiêu xăng-ti-mét...

Giải bài 2 trang 13 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều – Đề – Xi – Mét

Câu hỏi: a) Tìm trên thước kẻ vạch ứng với 1dm, 2dm

b) Em hãy cho biết 2dm bằng bao nhiêu xăng-ti-mét

Giải: 2dm bằng 20cm