Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 2 trang 34 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Tính nhẩm...

Bài 2 trang 34 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Tính nhẩm 15-5-2...

Giải bài 2 trang 34 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Luyện tập

Câu hỏi: Tính nhẩm:

15 – 5 – 2                   16 – 6 – 2                   18 – 8 – 1

15 – 7                        16 – 8                          18 – 9

Quảng cáo

Giải: 

15 – 5 – 2 = 8                    16 – 6 – 2 = 8                    18 – 8 – 1 = 9

15 – 7 = 8                         16 – 8 = 8                          18 – 9 = 9