Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 2 trang 42 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Trong phòng...

Bài 2 trang 42 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Trong phòng máy có 9 bộ máy tính, người ta mang thêm vào 3 bộ...

Giải bài 2 trang 42 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Bài toán liên quan đến phép cộng – phép trừ

Câu hỏi: Trong phòng máy có 9 bộ máy tính, người ta mang thêm vào 3 bộ. Hỏi trong phòng đó có tất cả bao nhiêu bộ máy tính?

Giải: Trong phòng đó có tất cả số bộ máy tính là:

Quảng cáo

9 + 3 = 12 (bộ)

Đáp số: 12 bộ máy tính