Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 6 trang 51 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Trong cùng...

Bài 6 trang 51 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Trong cùng 1 tòa nhà, gia đình Khánh ở tầng 15...

Giải bài 6 trang 51 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Luyện tập chung

Câu hỏi: Trong cùng 1 tòa nhà, gia đình Khánh ở tầng 15, gia đình Vân ở vị trí thấp hơn gia đình Khánh 4 tầng. Hỏi gia đình Vân ở tầng bao nhiêu?

Giải: Gia đình Vân ở số tầng là:

Quảng cáo

15 – 4 = 11

Đáp số: Tầng 11