Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 2 trang 6 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều: Điền...

Bài 2 trang 6 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều: Điền số vào ?...

Giải bài 2 trang 6 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều – Ôn tập các số đến 100

Câu hỏi: a. Số ?

b. Trả lời các câu hỏi:

  • Số 54 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
  • Số gồm 4 chục và 5 đơn vị là số nào?
  • Số gồm 7 chục và 0 đơn vị là số nào?

Giải: a. Điền số

Quảng cáo

b) Số 54 gồm 5 chục và 4 đơn vị

Số gồm 4 chục và 5 đơn vị là số 45

Số gồm 7 chục và 0 đơn vị là số 70