Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 4 trang 23 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều: Nhà...

Bài 4 trang 23 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều: Nhà bạn Duyên nuôi 6 con thỏ trắng và 7 con thỏ nâu...

Giải bài 4 trang 23 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Luyện tập

Câu hỏi: Nhà bạn Duyên nuôi 6 con thỏ trắng và 7 con thỏ nâu. Hỏi nhà bạn Duyên nuôi tất cả bao nhiêu con thỏ?

Giải:

Quảng cáo

Phép tính: 6 + 9 = 13

Trả lời: Nhà bạn Duyên nuôi tất cả 13 con thỏ