Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 5 trang 11 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều: Sắp...

Bài 5 trang 11 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều: Sắp xếp các số...

Giải bài 5 trang 11 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều – Tia số. Số liền trước – Số liền sau

Câu hỏi: Sắp xếp các số

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Quảng cáo

Giải: 

a) 23; 30;47; 69

b) 69; 47; 30; 23